Upisnik turističkih agencija

OBAVIJEST O UPISU TURISTIČKE AGENCIJE
Ime*
Prezime*
Email*
Telefon*
Tvrtka*
Sjedište*
OIB*
Adresa prostora Adresa*
(naznačiti stambeni, poslovnica, poslovni prostor)*
Voditelj poslova¹*
Ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu
(obveza za t.a. - organizatora paket aranžmana)
Dokaz o ispunjavanju obveze u slučaju insolventnosti (jamčevina)
(obveza za t.a. - organizatora paket aranžmana)
Županija*
Tekst pitanja

Polja označena zvjezdicom ( *) su obvezna.

'

¹Uz obavijest treba dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta za voditelja poslova:
1. da ima najmanje završenu srednju školu (svjedodžba)
2. da aktivno zna najmanje jedan svjetski jezik (razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru) i poznaje još jedan svjetski jezik (razine A2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru) te poznaje hrvatski jezik u mjeri dostatnoj za obavljanje poslova voditelja poslova (potvrda/svjedodžba škole stranih jezika)
3. da ima položen stručni ispit za voditelja poslova (uvjerenje)
4. da ima jednu godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u turističkoj agenciji ili drugim sličnim poslovima u turizmu (potvrda poslodavca i dr.)

OBAVIJEST O PROMJENI PODATAKA TURISTIČKE AGENCIJE
Ime*
Prezime*
Email*
Telefon*
Tvrtka*
Sjedište*
OIB*
Adresa prostora prethodna
nova
(naznačiti stambeni, poslovnica, poslovni prostor)
Voditelj poslova¹ prethodni/a
novi/a
Prethodno rješenje
(ako ima, Ured državne uprave, KLASA, URBROJ, datum)
Ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu
(obveza za t.a. - organizatora paket aranžmana)
Dokaz o ispunjavanju obveze u slučaju insolventnosti (jamčevina)
(obveza za t.a. - organizatora paket aranžmana)
Županija*
Dokaz o uplati upravne pristojbe
Tekst pitanja

Polja označena zvjezdicom ( *) su obvezna.

'

¹Uz obavijest treba dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta za voditelja poslova:
1. da ima najmanje završenu srednju školu (svjedodžba)
2. da aktivno zna najmanje jedan svjetski jezik (razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru) i poznaje još jedan svjetski jezik (razine A2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru) te poznaje hrvatski jezik u mjeri dostatnoj za obavljanje poslova voditelja poslova (potvrda/svjedodžba škole stranih jezika)
3. da ima položen stručni ispit za voditelja poslova (uvjerenje)
4. da ima jednu godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u turističkoj agenciji ili drugim sličnim poslovima u turizmu (potvrda poslodavca i dr.)

²Upravna pristojba se uplaćuje u slučaju Odjave poslovanja turističke agencije odnosno odjave ili promjene poslovanja u pojedinom prostoru turističke agencije koja je utvrđena rješenjem nadležnog ureda državne uprave u županiji. Upravna pristojba uplaćuje se u iznosu od 35,00 kn, sukladno tar. br. 2. Tarife upravnih pristojbi Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi (NN 8/17, 37/17 i 129/17), u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske: HR12 1001005-1863000160, poziv na broj 64 5002-43214-2019