Obrazac OBAVIJEST O PROMJENI PODATAKA TURISTIČKE AGENCIJE

OBAVIJEST O PROMJENI PODATAKA TURISTIČKE AGENCIJE
Ime*
Prezime*
Email*
Telefon*
Tvrtka*
Sjedište*
OIB*
Adresa prostora prethodna
nova
(naznačiti stambeni, poslovnica, poslovni prostor)
Voditelj poslova¹ prethodni/a
novi/a
Prethodno rješenje
(ako ima, Ured državne uprave, KLASA, URBROJ, datum)
Turistička agencija je organizator paket aranžmana (označiti)*
Ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu
(obveza za t.a. - organizatora paket aranžmana)
Dokaz o ispunjavanju obveze u slučaju insolventnosti (jamčevina)
(obveza za t.a. - organizatora paket aranžmana)
Županija*
Tekst pitanja

Polja označena zvjezdicom ( *) su obvezna.
VAŽNO: Turističke agencije organizatori paket-aranžmana dužne su po isteku roka važenja polica osiguranja dostaviti Ministarstvu podatke o novosklopljenim policama.

Ukoliko dobijete informaciju da je u sustavu došlo do greške, molimo vas da prijavu s dokumentima pošaljete elektroničkom poštom na: pravni@mints.hr

¹Uz obavijest treba dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta za voditelja poslova:
1. da ima najmanje završenu srednju školu (svjedodžba)
2. da ima položen stručni ispit za voditelja poslova (uvjerenje)