POPIS TURISTIČKIH AGENCIJA

U skladu s člankom 120. stavkom 3. Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17, 25/19, 98/19 i 42/20) Ministarstvo će do uspostave Središnjeg registra na mrežnim stranicama objavljivati popis turističkih agencija odnosno prostora u kojima turističke agencije posluju. Turističke agencije koje su ishodile rješenje ureda državne uprave u županijama odnosno Grada Zagreba prije 1. siječnja 2018. po starom Zakonu o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07, 88/10, 30/14 i 152/14), nastavljaju poslovati na temelju rješenja ureda državne uprave u županijama odnosno nadležnog gradskog ureda Grada Zagreba i nisu dužne dostavljati obavijest o početku pružanja usluga Ministarstvu turizma radi upisa na Popis turističkih agencija, osim u slučaju promjene podataka iz članka 13. stavka 1. važećeg Zakona odnosno promjene podataka o tvrtki i sjedištu turističke agencije, njezinu osobnom identifikacijskom broju, adresi prostora u kojem se pružaju usluge, voditelju poslova.

Dokumenti