Upisnik turističkih agencija

Do uspostave Središnjeg registra za ugostiteljsku djelatnost i usluge u turizmu Ministarstvo turizma i sporta vodi popis turističkih agencija koji sadržava podatke o tvrtki i sjedištu turističke agencije, njezinu osobnom identifikacijskom broju, adresi prostora u kojem se pružaju usluge, voditelju poslova te podatke o ispunjavanju obveze zaštite u slučaju nesolventnosti i osiguranju od odgovornosti za turističke agencije – organizatore paket aranžmana i turističke agencije – trgovce koji omogućuju povezani putni aranžman, a kako bi ti podaci bili objedinjeni na jednom mjestu. Podaci se ažuriraju jednom tjedno.